Millionlab o’quvchilarni zaharlayotgan Million!

million3Darsim hali boshlanishiga bir necha daqiqa qolgandi, darsga kirishim bilan 7 – sinf o’quvchilarimdan so’radim, “bolalar kim millionni konsertini ko’rdi?”

‘’Men, men, men’’ deya qo’l ko’tarishdi o’quvchilarim.

Keyin, Millionchilarni sahnaviy ko’rinishlari haqida xayol surib qoldim. ‘’Sohibjamol va mahluq ‘’ertagiga ishlangan parodiya… ana tomosha-yu mana tomosha.

Sahnadagi millionchilarning gaplari, qiliqlari asabimni qo’zg’ay boshladi. Bir – biriga bog’lanib savollar kela boshladi.

Sahnada o’tirganlarning qiyqirib, qotib – qotib kulishlarini ko’rib ajablandim. Nima bu? Ochiq oshkora bachkanachilik, uyatsizlikmi? Yoshlarimizning yengil-yelpi, hayosiz va bachkana hazillarga hayrixoxligimi?

Nega bu tomoshani o’quvchilar ko’rishayapti?

Nega ota – onalar video disklarni uyalmasdan farzandlari bilan ko’rishmoqda?

Ey ota, ey ona! Farzandindimizni “ko’zlarini ochib” qo’ymayapmizmi? Farzandimiz bularning gaplarini eshitadi va tushunmaydi. Lekin bu mavzularga qiziqishi ortadimi? Bola yoshligidan jinsiy hayot nimaligini bilsa, buzuqlikni, bachkanachilikni o’ziga oddiy holat deb singdirsa nima bo’ladi?

Mayli  deylik, millionchilarning bu yerda aybi yo’q. Ular faqat yoshi katta auditoriya uchun konsert qo’yishayapti. Nega unda konsert diski ustiga +16 belgisi qo’yilmayapti? Mutasaddi tashkilotlar axir bunga ko’zlarini yummasliklari kerak-ku.

Xullas, agar ‘’kimlarning”dir ko’nglini og’ritib qo’ygan bo’lsam uzr so’rayman. Lekin bolalarimizni bunday hayosiz, bachkana “shou” lardan ehtiyot qilaylik!

(Visited 478 times, 1 visits today)
12+

3 comments

 • Normurodov Sanjar 8-class

  Gikringizga qo’shlaman.

  3+
 • Улар учун хайф «йигит ва узбек» сузлари. Ундакаларага тарбия берган падарларига эса «хайф инсонийлик». Узбекман деб бошига дуппи кийиб аммо хезалакдек иштон кийиб узини ва халкни ахмок килаетган «клоунларга» хайф бу умр.

  3+

  Users who have LIKED this comment:

  • avatar
 • 1981 йилдан буён эл ардогидаги куплаб санъаткорлар уз ижодларини айнан Истиклол санъат саройининг мукаддас сахналаридан туриб халкка етказишган, бундан ташкари бу кошона куплаб тарихий-сиёсий, мамлакатимиз, минтака ва жахон ахамиятига алокадор юкори савиядаги тадбирлар мезбони хисоблансада МИЛЛИОН афсуским бугун бу даргохда кучадаги тобора кулокларимизга сингиб бораётган хаё пардалари кутарилган нафакат жирканч сузлар балким киликларнида намойиш этиш урф булиб колди. Кулокларинг урганган экан нега даъво киласан десангиз, хар нарсанинг чеки чегараси борлигини унутмайлик. Бу ифлосликларни кучаларда куряпмиз, шунинг узи хам етади, уни саххнага олиб чикиш узимизга хукум укиш эмасми?! Бир неча ун нафар оппок румолга бурканган куринишларидан ёшлари улуг опахон-у отахонлар, айтилаётган гапларнинг хаммасини тушунмаётган, лекин эртага кучага чикиб шу гапларнинг мазмунини кидириб курувчи, «ха шу кулгу эканда» деб хулосага келувчи ёш болажонларданда купрок мени кайси каналга олсангиз ёки газета-журнални варакласангиз санъатда ахлок, маънавият юкори туради дегувчи, бу билан узинида маънавиятли килиб курсатмокчи булган санОаткорларимизнинг ана шу бачканаликларга тизза уриб кулиб утириши мени купрок хайрон колдирди. Одамлар биз кимларни бошимизга кутариб талтайтириб юборяпмиз? Бу санОаткорлар качон санъаткор булишади? Айрим дустларимиз учун балким бу навбатдаги «чайнаш»дир, лекин улар шуни унутмасликларини сурардим бу мавзу чайналаверади токи туфуриб ташланмагунча, зероки бундай куланса ахлатни ютиб булмайди.

  5+

  Users who have LIKED this comment:

  • avatar

Leave a Reply