Bolani tarbiyalash – J.Grey maslahati

o'quvchi bahosi

Erlak va ayol munosabatlari, inson psixologiyasi, farzand tarbiyasiga oid kitoblari bilan dunyoga mashhur bo’lgan yozuvchi Jon Greyning fikricha, bolani tarbiya qilishda asosiy 5 tamoyilga tayanish kerak ekan. Shunda bola odobli, aqlli va eng muhimi baxtli bo’lib o’sar ekan.

Ushbu 5 tamoyil bir-biri bilan uzviy bog’liqdir. Ularni barchasini amalga oshirgan holda bolani tarbiyalsh juda katta ijobiy o’zgarishlarga olib kelar ekan. Batafsil

2+

Who Wants to be a Millionaire? (Ingliz tili fani oyligiga)

1millionaireMa’lumkin May oyi — Ingliz tili oyidir. Shunday ekan, bu oyda har bir Ingliz tili fani o’qituvchisi darslarda va darsdan keyin faolroq bo’lishlari lozim. Ayniqsa darsdan keyin faollik qilib o’quvchilarni qo’shimcha mashg’ulotlarga jalb qilishlari lozim. Men ham qo’ldan kelgancha bu oyda maktabimdagi faollikdan tashqari siz azizlar bilan ham turli xil foydali qo’llanmalar bilan bo’lishishga axd qildim. Quyida English «Who wants to be a Millionaire?» tadbiri ssenariysini sizga taqdim qilmoqchiman. Batafsil

0

Savollar usuli

metodics1Albatta, savollarni har kuni barcha ta’lim beruvchilar beradilar, ammo bu savollar qaysi, turdagi savollar bo‘ladi? Bu ko‘pincha sinfda nazoratni qo‘lga olish maqsadida yoki hattoki o‘quvchi – talabalarni kamsitish uchun qo‘llanadigan savollar bo‘lishi mumkin. Boshqa ko‘pincha qo‘llanadigan savollar – bu, “YOpiq” deb ataluvchi savollardir. Ularga faqat bir to‘g‘ri javob bo‘ladi va ular bilimni tekshirish uchun qo‘llaniladi. Munozaralar vaqtida siz beradigan ochiq savollari guruhning faolligini rag‘batlantirish va ko‘rib chiqilayotgan muammolarni tahlil qilishda muhim rol o‘ynaydi.

Batafsil

0

«Aqliy hujum»

 O’quvchilarning har bir guruhiga mavzuni yorituvchi alohida savollarga javob yozish vazifasi beriladi.

  1. Kichik va o’rta biznes turlari.
  2. O’zbekistonda kichik va o’rta biznes yo’nalishlari.
  3. Tadbirkorlik va biznes shakllari sub’yekti.
  4. Kichik va o’rta biznesning farqi haqida nimalarni bilasiz? Har bir guruh a’zolari tarqatilgan oq formatli qog’ozga javoblar yozishadi. Bu axborotlar o’qituvchi tomonidan tahlil qilinadi.

Batafsil

1+

Qanday metodlarni bilamiz?

Darsda  pedagogik   metodlar

Boshlang’ich   sinfda  dars davomida  o’quvchilar  bilim samaradorligini oshirish uchun matematika,  ona  tili,  o’qish fanlaridan  pedagogik texnalogiyalarni nazariy  va amaliy  tarzda  olib boorish  muhimdir.  Boshlang’ich  sinf  fanlarida  dars  davomida  qo’llanishi  mumkin  bo’lgan interfaol metodlar,  qiziqarli  o’yinlar  va didaktik  o’yinlar  o’quvchilarni  mustaqil  fikrlashga  undaydi, bilim  olishni  faollashtiradi.  O’quvchilar  va  o’qituvchilar  o’rtasidagi  ijodiy  hamkorlikni  namoyish  etadi. Interfaol  usullarning  mazmunini   anglagan  o’quvchilar  dars  jarayoniga  kirishib  ketadi.  Sinfda o’tkaziladigan  har bir darsga  mavzular  yuzasidan muammoli vaziyatlarni  tashkil qilishda “Aqliy hujum”, “Zinama – zina ”, “Kubiklar ”, “Zanjir”, “Dmaloq stol”, “Fikriy hujum”, “Nomini top” didaktik  o’yinlaridan  foydalanishning  samarasi juda kattadir.

  Batafsil

1+

Ta’lim metodlari va modellari qanday bo’lishi kerak?

Ta’lim modellari va metodlari

Ta’lim metodlari va ularning turlari. O‘qitishdan ko‘zlanadigan maqsad bu davlat ta’lim standartlarida belgilangan bilim va ko‘nikmalarini o‘quvchiga yetkazishdan iborat. qachonki o‘quvchi tomonidan bilim qabul qilinsa va tushunib yetilsa yoki o‘quvchi malaka oshirish uchun mo‘ljallangan topshiriqlarni amalda namoyish etib bera olsagina o‘qitish muvaffaqiyatli kechdi deb hisoblasa bo‘ladi.
Ma’lumki, ta’lim olish (ma’lumot olish) jarayoni – bu ma’naviy va aqliy qobiliyatlarni tizimli rivojlantirib borish, bilim va tushunchalarni shakllantirish va olingan bilimdan foydalana olish qobiliyatini tarkib toptirishdan iborat jarayondir. Bu jarayon ta’lim oluvchining o‘zi orqali yoki boshqa birov- ta’lim beruvchining ko‘magida amalga oshirilishi mumkin. Ta’lim olish jarayoni esa turli xil metodlarga(usullarga) tayangan holda kechadi.

Batafsil

0
1 2 3 4 5 6