Zeus DVB-T Z-08 TV tyunerni kompyuterga ulash, o‘rnatish va undan foydalanish

Ko’pgina Ingliz tili o’qituvchilari ularning maktablariga darsda qo’llash uchun yangi texnika kelganligi va ularning ichida «Bolajon» telekanalidagi ko’rsatuvlarni ko’rib va xotiraga yozib borish uchun maxsus tyuner haqida gapirishadi. Lekin ularning deyarli barchasi bu tyunerni qanday ulash va qanday foydalanishni bilmasliklarini aytadilar. Aynan shunday o’qituvchilar uchun quyida video qo’llanma keltiriladi. Marhamat, ko’ring va o’rganing.

Manba: utube.uz

2+

HANDOUTS FOR THE SPECIAL COURSE “TEACHING ENGLISH IN PRIMARY CLASSES” (based on Kids’ English 4)

Мазкур дарс ишланмалари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 10 декабрдаги “Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1875-сонли қарорида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида Халқ таълими вазирлигининг 2016 йил 10 мартдаги “Халқ таълими тизимидаги чет тиллари ўқитувчилари учун 4-синф дарслиги асосида махсус малака ошириш курсларини ташкил этиш тўғрисида”ги 69-сонли буйруғи 4-иловаси билан тасдиқланган ўқув режа ва намунавий дастур асосида ЎзДЖТУ ҳузуридаги Чет тилларни ўқитишнинг инновацион методикаларини ривожлантириш республика илмий-амалий маркази томонидан А. Авлоний номидаги Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малкасини ошириш марказий институти билан ҳамкорликда ишлаб чиқилди ва чет тили ўқитувчиларининг 4-синф инглиз тили дарслик мажмуаси асосидаги махсус (36 соатлик)  малака ошириш курслари ўқув машғулотлари учун тавсия этилади.

Batafsil

0